IronMaterial01

Aged Iron. Very easy to change darkness or amount of rust in the node tree. Blend: Iron Material 01

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *